سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط همزاد
نحوه نمایش : بروز رسانی

3 خط همزاد

990 60 60 978
991 60 60 978
939 60 60 978
5 دقیقه
500,000 تومان

2 خط همزاد

0920 979 39 19
0912 979 39 19
19 دقیقه
2,000,000 تومان

3 خط همزاد

0920 625 0 832
0902 625 0 832
0912 625 0 832
19 دقیقه
3,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 793 44 48
0912 793 44 48
19 دقیقه
3,500,000 تومان

3 خط همزاد

0902 170 44 93
0920 170 44 93
0912 170 44 93
19 دقیقه
15,000,000 تومان

2 خط همزاد

0991 100 61 51
0921 100 61 51
21 دقیقه
300,000 تومان

2 خط همزاد

0922 100 61 51
0921 100 61 51
21 دقیقه
400,000 تومان

2 خط همزاد

0920 157 0 363
0912 157 0 363
21 دقیقه
12,000,000 تومان

2 خط همزاد

0912 324 0912
0912 322 0912
21 دقیقه
50,000,000 تومان

2 خط همزاد

0937 116 0 526
0936 116 0 526
1 ساعت
80,000 تومان

2 خط همزاد

0930 61 800 80
0905 16 800 80
1 ساعت
185,000 تومان

2 خط همزاد

0902 838 3008
0903 338 3008
1 ساعت
585,000 تومان

3 خط همزاد

0901 444 76 56
0901 333 76 56
0901 222 76 56
1 ساعت
90,000 تومان

3 خط همزاد

0939 7 7 7 7 063
0930 7 7 7 7 063
0903 7 7 7 7 063
1 ساعت
200,000 تومان

61 خط همزاد

0930 555 95 39
0930 555 95 29
0930 555 95 28
0930 555 95 27
0930 555 95 26
2 ساعت
1,800,000 تومان

3 خط همزاد

0910ADABIAT
0920ADABIAT
0930ADABIAT
12 ساعت
6,000,000 تومان

2 خط همزاد

0919 1771 051
0912 1771 051
17 ساعت
96,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 900 1000
0912 900 1000
1 روز پیش
300,000,000 تومان