سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
جدیدترین مطالب همکدسازی
LATEST

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی شماره های تلفن ثابت استان مازندران اجرا شد. در این طرح تمام شماره های به ۸ رقم تغییر کرده و کد استان به ۰۱۱ تغییر نموده است.با اجرای این طرح تماس های در ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی تلفن های ثابت در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد. با اجرای این طرح کد استان به "۰۵۴" تغییر یافت و تماس های درون استانی نیز بی نیاز به شماره گیری کد ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، در راستای اجرای طرح ملی همکدسازی ، تلفن های استان اردبیل همکدسازی و کد "۰۴۵" برای این استان تعریف شده است. همچنین ارقام شماره های تلفن استان به ۸ رقم تبدیل شده است. ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، در ادامه طرح ملی همکدسازی و در جهت حذف کدهای درون شهری برای استان ها ، این طرح در استان خراسان جنوبی با موفقیت اجرا شد. در همین راستا کد استان به "۰۵۶" و تمامی شماره ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، در راستای طرح همکدسازی شماره تلفن های استان های کشور ، تلفن های ثابت استان خوزستان نیز همکدسازی شد. با اجرای این طرح کلیه شماره های ثابت این استان ۸ رقمی و ارتباطات ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، استان همدان به استان های همکدسازی شده پیوست. مشترکین تلفن های ثابت این استان می توانند تماس های درون استانی خود را بدون استفاده از کد استان برقرار نمایند. همچنین کد ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی شماره های کشور در استان گلستان اجرا شد. با اجرایی شدن این طرح کد "۰۱۷" برای استان گلستان تعریف و مشترکین شهرهای این استان می توانند بدون شماره گیری ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، استان اصفهان جزء استان هایی قرار گرفت که طرح ملی همکدسازی در آن اجرا شده است. بدین ترتیب کد استان اصفهان به "۰۳۱" تغییر کرده و مشترکان این استان نیز دیگر نیازی به شم ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکسازی تلفن های ثابت در استان یزد اجرا شد و طی آن کد استان به "۰۳۵" تغییر نمود. همچنین تماس های درون استانی بی نیاز به شماره گیری کد شده و هزینه این تماس ها به ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، در ادامه طرح همکدسازی تلفن های ثابت کشور ، تمامی شهرهای استان کرمانشاه همکدسازی شدند. بعد از اجرای این طرح تمامی تلفن های این استان به ۸ رقم ارتقاء یافت و کد ارتباطی ...