سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
مشخصات سیم کارت
0932 21 000 98

شماره: 9322100098
قیمت: 250,000
وضعیت: صفر
کد: 2
نوع: اعتباری
مرغوبیت: رند
نوع رند: رند ترتیبی از اول - رند ده هزاری از اول - رند 3 رقم یکی از وسط - رند کد پایین
استان: تهران
شهر: تهران
تعداد بازدید: 1997
توضیحات:
فروشنده: موبایل 90

تلفن تماس (1) : 021 44 715 290 موبایل (1) : 0935 2 555555
تلفن تماس (2) : موبایل (2) : 0910 11111 20
تلفن تماس (3) : موبایل (3) : 0910 11111 90
آدرس: تهران شهرک نمونه بلوک ۹ واحد ۲۱ زیارانی
ارسال پیام به فروشنده
ارسال پیام به فروشنده این شماره
CONTACT US
(*) :
(*) :
(*) :
:
(*) :
تایید
خطوط مشابه از لحاظ قیمت

شماره ویژه قیمت (تومان) بروز شده در وضعیت شهر جزئیات و تماس
0932 21 000 53 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 49 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 94 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 79 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 84 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 64 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
خطوط مشابه از لحاظ نوع رند

شماره ویژه قیمت (تومان) بروز شده در وضعیت شهر جزئیات و تماس
0932 21 000 53 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 49 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 94 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 79 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 84 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 64 250,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 24 600,000 1 دقیقه صفر تهران تماس
0932 21 000 23 700,000 1 دقیقه صفر تهران تماس