سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 6500000 7000000
1 54000000 56500000
2 23000000 25300000
3 16500000 17500000
4 12000000 13200000
5 10000000 11200000
6 9000000 10000000
7 8500000 9100000
8 8300000 9000000
9 7000000 7500000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 5000000 5500000
1 48000000 52500000
2 20000000 23000000
3 15000000 16000000
4 11000000 12500000
5 9500000 10500000
6 8500000 9200000
7 7200000 8200000
8 6500000 7500000
9 6000000 6500000
دریافت کد :