سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 160000 220000
1 3700000 4500000
2 2500000 3000000
3 1450000 2400000
4 900000 1300000
5 850000 1100000
6 750000 1000000
7 550000 750000
8 450000 550000
9 220000 300000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 120000 170000
1 3100000 3400000
2 1600000 1800000
3 1000000 1250000
4 700000 900000
5 600000 750000
6 550000 650000
7 400000 500000
8 320000 420000
9 150000 250000
دریافت کد :