سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 720000 800000
1 9500000 10500000
2 4900000 5300000
3 3200000 3800000
4 2200000 2500000
5 2000000 2300000
6 1700000 1900000
7 1400000 1600000
8 1100000 1200000
9 850000 1000000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 500000 650000
1 8400000 8900000
2 4000000 4500000
3 2900000 3150000
4 2000000 2200000
5 1700000 2000000
6 1400000 1600000
7 1100000 1300000
8 900000 1100000
9 600000 800000
دریافت کد :