سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 350000 390000
1 6400000 7300000
2 2900000 3300000
3 2500000 2700000
4 1700000 2100000
5 1400000 1650000
6 1200000 1400000
7 1000000 1200000
8 700000 800000
9 440000 480000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 250000 350000
1 5500000 6300000
2 2650000 3000000
3 1850000 2100000
4 1200000 1500000
5 1000000 1300000
6 900000 1100000
7 700000 850000
8 530000 650000
9 300000 350000
دریافت کد :