سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 220000 320000
1 4000000 5000000
2 2300000 2900000
3 1300000 1700000
4 1000000 1400000
5 950000 1250000
6 900000 1200000
7 750000 950000
8 500000 650000
9 380000 500000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 120000 170000
1 3200000 3600000
2 1650000 1850000
3 1100000 1350000
4 750000 900000
5 650000 800000
6 600000 750000
7 400000 550000
8 350000 450000
9 250000 350000
دریافت کد :