سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 320000 360000
1 4500000 5000000
2 2350000 2650000
3 1600000 1800000
4 1200000 1300000
5 1000000 1100000
6 900000 1050000
7 700000 800000
8 600000 670000
9 370000 385000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 250000 330000
1 3800000 4200000
2 1850000 2200000
3 1300000 1500000
4 1000000 1100000
5 800000 950000
6 700000 850000
7 550000 650000
8 400000 550000
9 250000 350000
دریافت کد :