سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 450000 500000
1 7500000 8500000
2 3800000 4300000
3 2800000 3300000
4 2000000 2400000
5 1800000 2100000
6 1500000 1700000
7 1300000 1400000
8 850000 1000000
9 500000 550000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 300000 450000
1 6500000 7000000
2 3000000 3400000
3 2100000 2400000
4 1600000 1800000
5 1200000 1500000
6 1100000 1300000
7 900000 1050000
8 600000 750000
9 400000 500000
دریافت کد :