سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 350000 370000
1 5200000 5800000
2 2600000 2900000
3 1900000 2200000
4 1400000 1600000
5 1200000 1400000
6 1000000 1200000
7 800000 1000000
8 600000 800000
9 400000 450000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 260000 350000
1 4500000 4800000
2 2100000 2500000
3 1500000 1800000
4 1050000 1350000
5 900000 1000000
6 800000 900000
7 600000 700000
8 450000 600000
9 300000 420000
دریافت کد :