سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 300000 360000
1 4000000 4450000
2 2100000 2300000
3 1400000 1650000
4 1100000 1400000
5 1000000 1300000
6 900000 1150000
7 750000 950000
8 500000 600000
9 360000 400000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 150000 230000
1 3400000 3700000
2 1700000 1900000
3 1250000 1450000
4 800000 950000
5 700000 850000
6 600000 750000
7 400000 550000
8 350000 450000
9 200000 300000
دریافت کد :