سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 5200000 5800000
1 35000000 37000000
2 18000000 20000000
3 12500000 13500000
4 9700000 10500000
5 8500000 9100000
6 7800000 8200000
7 7400000 7800000
8 6500000 7000000
9 6000000 6500000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 4000000 4500000
1 30000000 31500000
2 14000000 15000000
3 10000000 11000000
4 7700000 8800000
5 7000000 7800000
6 6000000 6900000
7 5500000 6300000
8 4700000 5500000
9 4500000 5000000
دریافت کد :