سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه

راهنمای خطوط سبدی :


در عرف بازار و مراودات همکاران با یکدیگر بعضا تعداد بالایی از شماره ها به صورت یکجا و سبدی (پک) خرید و فروش می شود که در سایت نیز مقصود از خطوط سبدی همین نوع از خرید و فروش یکجای تعداد نسبتا زیادی از شماره هاست. معمولا سیم کارت های یک پک به صورت تکی به فروش نمی رسند و یا اگر به صورت تکی هم فروخته شوند با قیمتی متفاوت از آنچه در قالب پک دارند عرضه می شوند.