سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه

راهنمای خطوط همزاد :

خطوط همزاد مجموعه ای از خطوط (دست کم ۲ خط) هستند که دارای پیش شماره های متفاوت و ارقام یکسانی باشند.

مثال :

۹۹۹ ۰۰۰۰ ۰۹۱۲
۹۹۹ ۰۰۰۰ ۰۹۲۰
۹۹۹ ۰۰۰۰ ۰۹۳۵
۹۹۹ ۰۰۰۰ ۰۹۳۲