سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه

راهنمای خطوط سریالی :

شماره های سریالی مجموعه ای از شماره ها (دست کم ۲ شماره)  هستند که به صورت تکی ، ده تایی ، صدتایی ، هزارتایی ، ده هزار تایی و میلیونی پشت سر هم بوده و یا به هر شکلی که انتظام لازم برای نشان دادن تناوب در آنها وجود داشته باشد و معمولا به صورت یکجا به فروش می رسند.

مثال :

۲۲۰ ****** ۰۹
۲۲۱ ****** ۰۹
۲۲۲ ****** ۰۹

یا

۷۵۰۰ ***** ۰۹
۸۵۰۰ ***** ۰۹

یا

**** ۳۰۱ ** ۰۹
**** ۴۰۱ ** ۰۹
**** ۵۰۱ ** ۰۹