سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
شماره ویژه قیمت (تومان) قیمت با تخفیف (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
0912 4 6 7 8 9 17 vipSim 8,750,000 تخفیف 1 16 دقیقه تماس
0912 394 19 89 vipSim 11,300,000 تخفیف 1 16 دقیقه تماس
0912 59 917 59 vipSim 8,700,000 تخفیف 1 56 دقیقه تماس
0912 785 26 23 vipSim 5,800,000 تخفیف 1 1 ساعت تماس
0912 13 17 16 7 vipSim 37,400,000 تخفیف 1 3 ساعت تماس
0992 7001 1 2 3 vipSim 1,250,000 تخفیف 1,150,000 3 ساعت تماس
0910 27 27 300 vipSim 4,200,000 تخفیف 4,100,000 3 ساعت تماس
0910 17 17 200 vipSim 5,800,000 تخفیف 5,700,000 3 ساعت تماس
0912 785 385 1 vipSim 5,700,000 تخفیف 1 3 ساعت تماس
0912 660 80 48 vipSim 8,200,000 تخفیف 1 4 ساعت تماس
0916 052 90 90 vipSim 700,000 تخفیف 690,000 5 ساعت تماس
0912 038 1600 vipSim 8,000,000 تخفیف 7,900,000 5 ساعت تماس
0917 660 20 10 vipSim 1,900,000 تخفیف 1,850,000 5 ساعت تماس
09160 30 30 50 vipSim 1,600,000 تخفیف 1,500,000 5 ساعت تماس
0917 9 10 10 82 vipSim 700,000 تخفیف 690,000 5 ساعت تماس
0917 2400 917 vipSim 3,900,000 تخفیف 3,800,000 5 ساعت تماس
0990 120 20 60 vipSim 1,200,000 تخفیف 1,150,000 5 ساعت تماس
0910 47 47 333 vipSim 1,100,000 تخفیف 1,050,000 5 ساعت تماس
0916 22 000 11 vipSim 12,000,000 تخفیف 11,500,000 5 ساعت تماس
0916 053 9090 vipSim 700,000 تخفیف 690,000 5 ساعت تماس
0911 676 20 20 vipSim 4,000,000 تخفیف 3,900,000 5 ساعت تماس
09108 8 9 10 11 vipSim 1,900,000 تخفیف 1,850,000 5 ساعت تماس
0916 22 000 33 vipSim 10,000,000 تخفیف 9,500,000 5 ساعت تماس
0919 419 00 28 vipSim 500,000 تخفیف 490,000 5 ساعت تماس
0916 533 4030 vipSim 3,000,000 تخفیف 2,900,000 5 ساعت تماس
0913 2 53 5400 vipSim 20,000,000 تخفیف 19,500,000 5 ساعت تماس
0917 550 30 20 vipSim 1,900,000 تخفیف 1,850,000 5 ساعت تماس
0916 433 03 03 vipSim 1,500,000 تخفیف 1,400,000 5 ساعت تماس
0911 5005 911 vipSim 4,900,000 تخفیف 4,700,000 5 ساعت تماس
09160 30 30 80 vipSim 1,600,000 تخفیف 1,500,000 5 ساعت تماس
0917 550 70 60 vipSim 1,900,000 تخفیف 1,850,000 5 ساعت تماس
0919 55 00 66 1 vipSim 500,000 تخفیف 490,000 5 ساعت تماس
0916 500 52 52 vipSim 3,000,000 تخفیف 2,900,000 5 ساعت تماس
0910 95 95 444 vipSim 1,100,000 تخفیف 1,050,000 5 ساعت تماس
0917 660 80 90 vipSim 1,900,000 تخفیف 1,850,000 5 ساعت تماس
0911 952 20 20 vipSim 4,000,000 تخفیف 3,900,000 5 ساعت تماس
0916 500 51 51 vipSim 3,000,000 تخفیف 2,900,000 5 ساعت تماس
0916 220 9 220 vipSim 1,000,000 تخفیف 990,000 5 ساعت تماس
0917 660 90 80 vipSim 1,900,000 تخفیف 1,850,000 5 ساعت تماس
0911 913 23 33 vipSim 1,900,000 تخفیف 1,850,000 5 ساعت تماس