سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
شماره ویژه قیمت (تومان) قیمت با تخفیف (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
0912 057 57 97 vipSim 1,100,000 تخفیف 999,000 39 دقیقه تماس
0912 122 92 54 vipSim 7,444,000 تخفیف 7,300,000 39 دقیقه تماس
0912 60 40 913 vipSim 1,666,000 تخفیف 1,599,000 39 دقیقه تماس
0912 032 32 72 vipSim 1,100,000 تخفیف 999,000 39 دقیقه تماس
0912 777 36 88 vipSim 1,912,000 تخفیف 1,850,000 39 دقیقه تماس
0912 618 9007 vipSim 1,777,000 تخفیف 1,699,000 39 دقیقه تماس
0912 00 84 85 0 vipSim 1,111,000 تخفیف 999,000 39 دقیقه تماس
0912 220 26 45 vipSim 3,777,000 تخفیف 3,666,000 39 دقیقه تماس
099999 TOEFL vipSim 2,500,000 تخفیف 2,250,000 51 دقیقه تماس
099999 IELTS vipSim 2,500,000 تخفیف 2,250,000 51 دقیقه تماس
0912 780 50 46 vipSim 1,000,000 تخفیف 950,000 1 ساعت تماس
0912 2004 780 vipSim 7,500,000 تخفیف 7,300,000 1 ساعت تماس
0912 579 0917 vipSim 1,550,000 تخفیف 1,500,000 1 ساعت تماس
0912 1001 845 vipSim 24,000,000 تخفیف 23,000,000 1 ساعت تماس
913 030 75 75 vipSim 390,000 تخفیف 350,000 2 ساعت تماس
0912 23 23 888 vipSim 18,400,000 تخفیف 18,000,000 2 ساعت تماس
0912 228 3 4 5 6 vipSim 5,300,000 تخفیف 5,290,000 2 ساعت تماس
0912 133 42 19 vipSim 5,390,000 تخفیف 5,389,000 2 ساعت تماس
0912 6000 741 vipSim 6,300,000 تخفیف 6,280,000 3 ساعت تماس
0912 14 43210 vipSim 15,400,000 تخفیف 15,300,000 3 ساعت تماس
0912 384 1 2 3 4 vipSim 9,900,000 تخفیف 9,800,000 3 ساعت تماس
0912 25 27 849 vipSim 2,560,000 تخفیف 2,540,000 3 ساعت تماس
0912 67 428 67 vipSim 1,650,000 تخفیف 1,630,000 3 ساعت تماس
0912 28 24 857 vipSim 2,560,000 تخفیف 2,540,000 3 ساعت تماس
0912 22 88 912 vipSim 9,900,000 تخفیف 9,800,000 3 ساعت تماس
0912 4000 240 vipSim 17,700,000 تخفیف 17,600,000 3 ساعت تماس
0912 25 24 3 25 vipSim 3,800,000 تخفیف 3,750,000 3 ساعت تماس
0912 28 24 4 6 8 vipSim 2,690,000 تخفیف 2,670,000 3 ساعت تماس
0912 1 761 831 vipSim 4,400,000 تخفیف 4,300,000 3 ساعت تماس
0912 203 90 50 vipSim 6,500,000 تخفیف 6,000,000 3 ساعت تماس
0912 40 30 36 0 vipSim 6,000,000 تخفیف 5,800,000 3 ساعت تماس
0912 50 752 60 vipSim 1,450,000 تخفیف 1,400,000 3 ساعت تماس
0912 3 784 754 vipSim 1,850,000 تخفیف 1,800,000 3 ساعت تماس
0912 18 28 695 vipSim 4,300,000 تخفیف 4,200,000 3 ساعت تماس
0912 07 60 600 vipSim 2,400,000 تخفیف 2,250,000 5 ساعت تماس
0912 0 620 600 vipSim 1,600,000 تخفیف 1,490,000 5 ساعت تماس
0912 044 0844 vipSim 1,250,000 تخفیف 1,150,000 5 ساعت تماس
0912 0 56 56 12 vipSim 1,300,000 تخفیف 1,230,000 5 ساعت تماس
0912 005 9004 vipSim 2,900,000 تخفیف 2,700,000 5 ساعت تماس
0912 070007 8 vipSim 3,800,000 تخفیف 3,700,000 5 ساعت تماس