تلفن های ثابت kara
شماره کد ویژه قیمت (تومان) بروز شده در مرکز مخابراتی جزئیات و تماس
28135 021 50,000,000 شماره 5 رقمی تماس