تلفن های ثابت سعید
شماره کد ویژه قیمت (تومان) بروز شده در مرکز مخابراتی جزئیات و تماس
22 94 72 72 021 22,000,000 شهید لطیفی تماس