سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
جدیدترین مطالب
LATEST

تلفن های استان قم همکدسازی شد
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی در استان قم به صورت کامل انجام شد. با اجرای این طرح کد استان قم "۰۲۵" تعریف شده و ارقام شماره های تلفن ثابت آن از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر پیدا کرد. شایان ذ ...

تلفن های استان کهگیلویه و بویراحمد همکدسازی شد
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی تلفن های ثابت کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد اجرایی شد. بعد از اجرای این طرح کد استان به "۰۷۴" تغییر و شماره های استان از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت.د ...

تلفن های استان آذربایجان غربی همکدسازی شد
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی شماره تلفن های ثابت در استان آذربایجان غربی انجام شد و طی آن کد استان به "۰۴۴" تغییر یافت.با اجرای این طرح شماره های استان از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا ی ...

تلفن های استان سمنان همکدسازی شد
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی تلفن های ثابت کشور در استان سمنان اجرا شد. در راستای اجرای این طرح کد استان به "۰۲۳" تغییر و شماره های تلفن از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت.با اجرای این طر ...

راهنمای تنظیمات رومینگ ملی در گوشی های اندروید یک سیم کارت
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، با برقراری طرح رومینگ ملی و با توجه به آنتن دهی نه چندان وسیع رایتل ، نیاز به این طرح در میان کاربران این اپراتور حس می شود. با توجه به این موضوع راهنمای تصویری زیر ...

راهنمای تنظیمات رومینگ ملی در گوشی های اندروید دو سیم کارت
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، با برقراری طرح رومینگ ملی و با توجه به آنتن دهی نه چندان وسیع رایتل ، نیاز به این طرح در میان کاربران این اپراتور حس می شود. با توجه به این موضوع راهنمای تصویری زیر ...

راهنمای استفاده از رومینگ ملی در گوشی های اپل
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، با برقراری طرح رومینگ ملی و با توجه به آنتن دهی نه چندان وسیع رایتل ، نیاز به این طرح در میان کاربران این اپراتور حس می شود. با توجه به این موضوع راهنمای تصویری زیر ...