سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
جدیدترین مطالب مخابرات ایران
LATEST

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شد و طی آن کد استان به "۰۳۸" تغییر و ارقام تلفن های ثابت از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت.مشترکین جهت کسب اطلاعات بیشتر ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی تلفن های ثابت کشور در استان کرمان اجرا شد. با اجرای این طرح کد تمامی شهرهای استان به "۰۳۴" تغییر کرده و تعداد رقم های شماره های تلفن ثابت از ۷ رقم به ۸ ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی در استان قزوین اجرا شد. طی اجرای این طرح کد استان قزوین به "۰۲۸" تغییر و شماره های تلفن ثابت آن از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت. همچنین تماس های درون استان ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی تلفن های ثابت در استان مرکزی اجرا شد. طی اجرای این طرح کد استان به "۰۸۶" تغییر و تعداد ارقام شماره های تلفن ثابت استان به ۸ رقم ارتقا یافت.همچنین به ابت ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی شماره تلفن های ثابت در استان آذربایجان شرقی اجرا شد. طی اجرای این طرح شماره های استان ۸ رقمی شده و کد استان به "۰۴۱" تغییر یافت.با اجرای طرح ذکر شده ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی در استان قم به صورت کامل انجام شد. با اجرای این طرح کد استان قم "۰۲۵" تعریف شده و ارقام شماره های تلفن ثابت آن از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر پیدا کرد. شایان ذ ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی تلفن های ثابت کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد اجرایی شد. بعد از اجرای این طرح کد استان به "۰۷۴" تغییر و شماره های استان از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت.د ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی شماره تلفن های ثابت در استان آذربایجان غربی انجام شد و طی آن کد استان به "۰۴۴" تغییر یافت.با اجرای این طرح شماره های استان از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا ی ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی تلفن های ثابت کشور در استان سمنان اجرا شد. در راستای اجرای این طرح کد استان به "۰۲۳" تغییر و شماره های تلفن از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت.با اجرای این طر ...