سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
جدیدترین مطالب مخابرات ایران
LATEST

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی در استان قم به صورت کامل انجام شد. با اجرای این طرح کد استان قم "۰۲۵" تعریف شده و ارقام شماره های تلفن ثابت آن از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر پیدا کرد. شایان ذ ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی تلفن های ثابت کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد اجرایی شد. بعد از اجرای این طرح کد استان به "۰۷۴" تغییر و شماره های استان از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت.د ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی شماره تلفن های ثابت در استان آذربایجان غربی انجام شد و طی آن کد استان به "۰۴۴" تغییر یافت.با اجرای این طرح شماره های استان از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا ی ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی تلفن های ثابت کشور در استان سمنان اجرا شد. در راستای اجرای این طرح کد استان به "۰۲۳" تغییر و شماره های تلفن از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت.با اجرای این طر ...