قوانین و مقررات
RULES AND REQUIREMENTS
قوانین درج آگهی فروش دامنه :

درج آگهی فروش دامنه در سایت رند رایگان است اما کلیه کاربران ملزم به مطالعه و رعایت کامل قوانین موضوعه کشور و قوانین مرتبط با ثبت و فروش دامنه از جمله مقررات پژوهشگاه دانش های بنیادی (nic) و همچنین قوانین و مقررات سایت رند هستند. جهت درج آگهی دامنه کاربر باید قانونا مالک دامنه های آگهی شده بوده و یا مستند به اسناد معتبر قانونی همجون وکالتنامه محضری در خصوص فروش دامنه های آگهی شده از جانب مالک، مجوز لازم را داشته باشد و بدیهی است در غیر این صورت اقدام کاربر تخلف محسوب گردیده و در صورت اطلاع سایت و یا شکایت ذینفع ، علاوه بر انسداد حساب کاربری و تعلیق کلیه فعالیتها و آگهی های کاربر، کلیه اطلاعات حساب کاربری متخلف از جمله IP ، به مراجع انتظامی و قضایی ذیصلاح تحویل داده خواهد شد و تا زمان حصول نتیجه، پیگردهای قانونی لازم به انجام خواهد رسید.


هر کاربر موظف است حداکثر 24 ساعت پس از فروش دامنه و پایان فرآیند قانونی نقل و انتقال ، آن را از سایت حذف نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع و شکایت مالک جدید ، مشمول قواعد و قوانین مذکور در بند فوق شده و مطابق همان شرایط با متخلف عمل خواهد شد.


هر کاربر علاوه بر لزوم اطلاع از قوانین کلی حاکم بر شرایط خرید و فروش دامنه ( از جمله شرایط نقل و انتقال ، پرداخت وجه و ... ) موظف به مطالعه کامل تمام قوانین و مقررات ، توضیحات ، توصیه ها و.... مندرج در بخشهای مختلف سایت است؛ لازم به ذکر است نداشتن اطلاعات کافی در زمینه های قانونی و همچنین مقررات سایت که ناشی از عدم مطالعه موارد ذکر شده باشد، رافع مسئولیتهای کاربر نخواهد بود.


کاربران موظفند اطلاعات مندرج در جزئیات آگهی های خود را به درستی انتخاب و درج نمایند و در صورتی که بدون در نظر گرفتن تعاریف ، قوانین و ... اقدام به انتخاب و درج اطلاعات ناقص و غیر واقعی نمایند ، وب سایت رند مختار است نسبت به حذف آگهی ها و انسداد حساب کاربری آنان بدون اطلاع قبلی اقدام نماید.


کلیه کاربران موظف به رعایت اصول ایمنی فعالیت اینترنتی از جمله حفظ نام کاربری و رمز عبور بصورت محرمانه بوده و مسئولیت هر گونه سهل انگاری در این خصوص یا در اختیار غیر قرار دادن مشخصات فوق الذکر بعهده خود کاربران است.

قوانین ایجاد و بهره مندی از فروشگاه اینترنتی :

فروشگاهها موظف به رعایت کلیه قوانین مربوط به درج آگهی فروش دامنه (مندرج در بند مربوطه) هستند..


ثبت نشانی اینترنتی جهت ایجاد فروشگاه (Subdomain ) نیز تابع قوانین و مقررات کلی ثبت دامنه بوده و کاربران ملزم به رعایت آنها هستند.


هر نوع فعالیت مغایر با اصول حرفه ای ، قانونی و عرفی با مشتریان و همکاران چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ عدم انجام به موقع تعهدات مالی ، نقل و انتقال و ... که موجب وهن یا بدنامی سایت و سایر فروشگاه های معتبر و فعال در سایت گردد ممنوع بوده و در صورت احراز و اثبات ، وب سایت رند مختار به انسداد حساب کاربری و جلوگیری از فعالیت فروشنده در سایت، بدون اطلاع قبلی است.


در صورت اعلام تخلف یا شکایت و احراز آن توسط سایت ، بسته به نوع تخلف ، وب سایت مجاز و مختار به تذکر یا انسداد حساب کاربری فروشگاه و حتی پیگرد قانونی آن است.


نشانی اینترنتی فروشگاه و وب سایت ایجاد شده به هیج وجه موجد حق مالکیت نیست اما تا زمانی که فروشگاه اقدام و فعالیتی مغایر با قوانین و مقررات سایت و همچنین قوانین موضوعه کشور مرتکب نشده باشد و حداقل فعالیت در سایت را داشته باشد حق استفاده از نشانی مذکور در اختیار وی خواهد بود.


در صورتی که یک فروشگاه به مدت 40 روز هیچگونه فعالیتی در سایت نداشته باشد وب سایت مجاز به حذف یا تغییر نشانی اینترنتی ثبت شده بدون اطلاع قبلی است .


فروشگاه موظف و ملزم به رعایت کلیه قوانین کلی حاکم بر فعالیت های بازرگانی ، قوانین و قواعد بین المللی ثبت، فروش و نقل و انتقال دامنه، مقررات پژوهشگاه دانش های بنیادی و همچنین قوانین جرائم رایانه ای است.


کلیه مسئولیتهای شرعی ، عرفی ، حقوقی و... فروشگاه در قبال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث متوجه خود وی بوده و وب سایت در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.


وب سایت رند هیچ گونه مسئولیتی در خصوص محتوا ، تصاویر و سایر اطلاعات مندرج در وب سایت اختصاصی فروشگاه ها ندارد. اما در نقش ناظر ، در صورت مشاهده هر گونه تخلف مجاز به حذف یا ویرایش این اطلاعات و برخورد قانونی با کاربر است.


وب سایت رند حق هر گونه تغییر در منطق های تجاری و یا امکانات سایت را برای خود محفوظ می داند.


فروشگاه تحت هیچ عنوان حق واگذاری امتیازات و تعهدات حاصل از ایجاد فروشگاه اینترنتی به غیر را نخواهد داشت و هرگونه نقل و انتقال نشانی اختصاصی و استفاده از امکانات فروشگاهی صرفا با هماهنگی کامل وب سایت و در چارچوب قوانین و مقررات انتقال نشانی های اینترنتی ، مقدور خواهد بود.

قوانین مربوط به خرید و فروش :

از آنجا که وب سایت رند هیچ گونه انتفاع و دخالتی در تعامل خریدار و فروشنده در محیط سایت ندارد و فقط فضایی جهت تبلیغ و درج آگهی فروش دامنه ها در اختیار کاربران خود قرار می دهد ؛ هیچ گونه مسئولیتی نیز در خصوص نحوه تعامل و انجام امور مربوط به خرید و فروش خریدار و فروشنده (اعم از مراودات مالی ، نقل و انتقال و غیره ... ) نداشته و از همه کاربران تقاضا دارد نسبت به انجام امور مالی و حقوقی مرتبط با خرید و فروش ، دقت لازم را بعمل آورند. بدیهی است در صورتی که سایت امکانات و سرویسهایی جهت ارائه خدمت در زمینه خرید و فروش، نقل و انتقال،پرداخت وجه و ... ارائه نماید به نحو مقتضی و در زمان ارائه خدمت، کاربران را از قوانین و مقررات جدید مطلع خواهد نمود.


امکان هر نوع بازنگری ، اصلاح و یا تغییر کلی و جزئی در قوانین و مقررات سایت وجود داشته و در صورت تحقق چنین شرایطی نسخه نهایی در همین بخش در معرض دید کاربران قرار خواهد گرفت و بدیهی است از همان زمان نسبت به همه کاربران نافذ و موثر خواهد بود.


در خصوص شرایط فورس ماژور و مصادیق آن مانند قطعی اینترنت ، سیل ، زلزله و .... وب سایت تابع تعیین مصادیق و قوانین جمهوری اسلامی ایران است.