دامنه های majd
نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
www.bloomberg.ir بلومبرگ 150,000,000 تماس