دامنه های یکنو
نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
www.tabno.com تبنو 100,000,000 تماس
www.yekno.com یکنو 50,000,000 تماس
www.gramano.com گرامانو 50,000,000 تماس