دامنه های محمدمهدی کارگر
نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
www.iranmedia.net ایران مدیا 2000000 تماس
www.bedanim.org بدانیم 2000000 تماس
www.bedanim.net بدانیم 2000000 تماس