دامنه های fakhriak
نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
www.akfa.ir آ.ک.ف.ا (آکفا) 18000000 تماس
www.text2text.ir متن به متن 8000000 تماس
www.transtylus.ir ترجمه استیلوس 5000000 تماس