دامنه های لیپلکس
نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
www.parsian-bank.tel بانک پارسیان تماس
www.bankmellat.tel بانک ملت تماس