سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 160000 280000
1 3600000 4500000
2 2300000 2900000
3 1450000 2350000
4 900000 1300000
5 800000 1100000
6 750000 1000000
7 600000 750000
8 450000 600000
9 250000 350000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 120000 180000
1 3000000 3300000
2 1400000 1600000
3 1000000 1200000
4 700000 850000
5 550000 700000
6 500000 650000
7 400000 500000
8 300000 400000
9 200000 300000
دریافت کد :